ვალერიან სიდამონ-ერისთავი ცნობილი მხატვრის უცნობი კოლექცია. მოდერნიზმიდან სოცრეალიზმამდე 02-15.12.2018